Kwartierstaat familie Oosterhuis

Het maken van de een of de andere stamboom kan iemand meer of minder genoegen schenken. Deze stamboom familie Oosterhuis is een een stamboom waar ik veel genoegen aan beleefd, er komt namelijk veel variatie in voor. Bijna alle personen die hier in staan woonden op het Hogeland. Ze hadden beroepen van hoog tot laag. Havick Louwens, Eigenerfde, geboren te Enselens rond 1535, overleden aldaar op maandag 19 december 1616, begraven te Loppersum was een interessante persoon om verder uit te zoeken.                                                       Ook komt in deze stamboom voor Jan Albarts Basuinck, over hem is veel te schrijven. Hij kon een mooie handtekening zetten en prachtig schrijven. Op 26 maart 1708 heeft hij het zogenaamde schoolmeesters- en domineesboekje (1640 - 1808) ondertekend voor zijn functie als schoolonderwijzer, het betekende zoiets als een gelofte doen om de protestante sfeer zijn schoolmeesterschap te zullen uitoefenen.

Het totale leven trek bij het samenstellen van een genealogie aan je voorbij. Neem bijvoorbeeld het volgende: Den 24 Febr. (1781) overleden Fokke Derks bij De Wierde, ruim 40 jaar oud sijnde en den 28 dito Daarop sijnde dogtertje (Alberdijna) ruim 1 jaar oud zijnde en bin Vader en de dogter den 2 maart daarop begraven ten noorden (?) van 't kerkhof ( Jukwerd). Zo blijft een genealogie boeien van het begin tot het einde.

Iets van heel andere aard is dit: Van Otto Papen Loringa, Drost te Stickhausen (Oost Friesland) en gehuwd met een dochter van Harringa, waarvan haar voornaam niet bekend is, wordt vermeld, dat hij in het jaar 1500 in de strijd van Edzard I, Graaf van Oost-Friesland, en de Hertog van Saksen tegen de stad Groningen, met Sybo Hayken van Leerort het versterkte huis "Mude", gelegen aan de Dampsterdiep, belegerde. Hij heeft door een list dit versterkte huis Mude veroverd. Hij heeft namelijk uit het naburige klooster te Wittewierum een grote boterkarn laten halen. Hij liet die plaatsen op een wagen en gaf die een bespanning van zes paarden. De belegerden onder de Hoofdman Johan Hoetfilter meenden dat dit een monster kanon was, die hun allen kon vernietigen. Bij de verdedigers van het huis "Mude" sloeg de schrik om hun hart en zij gaven zich vrijwillig over.

Deze voorbeelden geven aan dat het vaak zeer interessant is om om als genealoog aan het werk te zijn.

Verder lezen klik dan hier. (download)